Favourites

Sunday, 17:00 to 17:50
Glucose
PL1
Carme Rovira
Sunday, 17:50 to 18:40
Glucose
PL2
Alba Silipo
Monday, 09:50 to 10:40
Glucose
PL4
Albert Heck
Monday, 11:15 to 11:45
Galactose
KL1.3
Amadeu Llebaria
Monday, 11:15 to 11:45
Fucose
KL1.4
Nina Van Sorge
Monday, 11:15 to 11:45
Mannose
KL1.2
Suvarn Kulkarni
Monday, 12:00 to 12:15
Galactose
OL1.3.2
Niels Reintjens
Monday, 12:15 to 12:30
Galactose
OL1.4.3
Francesca Berni
Monday, 12:15 to 12:30
Mannose
OL1.2.3
Stella Verkhnyatskaya
Monday, 12:15 to 12:30
Galactose
OL1.3.3
Koichi Fukase
Monday, 12:30 to 12:45
Glucose
OL1.1.4
Pieter de Saint Aulaire
Monday, 12:30 to 12:45
Fucose
OL1.4.4
Claudia Kohout
Monday, 14:15 to 14:45
Glucose
KL2.1
Mads Clausen
Monday, 14:45 to 15:00
Galactose
OL2.3.1
Antonella Rella
Monday, 14:45 to 15:00
Fucose
OL2.4.1
Cristian Rapp
Monday, 15:00 to 15:15
Mannose
OL2.2.2
Oliver Grant
Monday, 15:00 to 15:15
Fucose
OL2.4.2
Hans Aerts
Monday, 15:15 to 15:20
Galactose
FL2.3.1
Laura Marino
Monday, 15:20 to 15:25
Mannose
FL2.2.2
Flávio Ferreira
Monday, 15:25 to 15:30
Galactose
FL2.3.3
Ryan Mcberney
Monday, 15:30 to 15:35
Glucose
FL2.1.4
Bernadetta Girardi
Monday, 15:30 to 15:35
Mannose
FL2.2.4
Mikkel Marqvorsen
Monday, 15:35 to 15:40
Glucose
FL2.1.5
Eoghan McGarrigle
Monday, 15:35 to 15:40
Fucose
FL2.4.5
Jessica Hassenrück
Monday, 15:40 to 15:45
Glucose
FL2.1.6
Christian Pedersen
Monday, 15:40 to 15:45
Mannose
FL2.2.6
Dmitry Vinnitskiy
Monday, 15:40 to 15:45
Galactose
FL2.3.6
Mariana Morias
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P219
Msakuni Tako
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P65
Felix Fuchsberger
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P131
Maria Pia Lenza
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P1
Jakub Zýka
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P67
Antonio Jesús Galera Carrillo
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P133
Sizhe Li
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P259
Jim Voorneveld
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P167
Pavlína Nekvasilová
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P199
Elena Sánchez-Fernández
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P37
Yurong Chen
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P105
Zbigniew Kaczyński
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P169
Sabrina Ninck
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P7
Ana Ardá
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P39
Peiyun Chiang
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P73
Elizabeth Grayson
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P229
Marietta Tóth
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P171
Sergi Pascual Torrent
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P9
Harriet Chidwick
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P203
Marie Schuler
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P173
Christian Pedersen
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P77
András Guttmann
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P175
Dionysia Pepe
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P113
Annabel Kitowski
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P47
Daniel Demus
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P83
Jessica Hassenrück
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P149
Ryan Mcberney
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P151
Eoghan McGarrigle
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P183
Vít Prouza
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P21
Venkateswara Rao Boddu
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P55
June Ereño Orbea
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P121
Mariann Kiss
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P57
Beatriz Fernández de Toro Ronda
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P187
Mareike Astrid Rapp
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P59
Michela Ferrari
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P91
Kohtaro Hirao
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P95
László Juhász
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P251
Kristina Zlatina
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P159
Mariana Morias
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P29
Adriana Carvalho De Souza
Monday, 15:45 to 17:15
Foyer
P63
Sebastien Fort
Monday, 17:15 to 17:30
Fucose
OL3.4.1
Markus Draskovits
Monday, 17:15 to 17:30
Glucose
OL3.1.1
Roberto Adamo
Monday, 17:30 to 17:45
Galactose
OL3.3.2
Parastoo Azadi
Monday, 17:30 to 17:45
Fucose
OL3.4.2
Yves Queneau
Monday, 17:45 to 18:00
Glucose
OL3.1.3
Marilda Lisboa
Monday, 17:45 to 18:00
Mannose
OL3.2.3
Jakub Kaminsky
Monday, 17:45 to 18:00
Galactose
OL3.3.3
Loretta Yang
Monday, 18:00 to 18:15
Fucose
OL3.4.4
Ivanka Jeric
Tuesday, 11:15 to 11:45
Mannose
KL4.2
Laura Hartmann
Tuesday, 11:15 to 11:45
Galactose
KL4.3
Fabian Pfrengle
Tuesday, 11:45 to 12:00
Fucose
OL4.4.1
Casper de Boer
Tuesday, 11:45 to 12:00
Mannose
OL4.2.1
Robert Woods
Tuesday, 12:00 to 12:15
Mannose
OL4.2.2
Jonathan Cramer
Tuesday, 12:00 to 12:15
Galactose
OL4.3.2
Matteo Panza
Tuesday, 12:15 to 12:30
Mannose
OL4.2.3
Pavla Bojarová
Tuesday, 12:30 to 12:45
Galactose
OL4.3.4
Vladimír Kren
Tuesday, 12:30 to 12:45
Fucose
OL4.4.4
Fredj Ben Bdira
Tuesday, 14:15 to 14:45
Glucose
KL5.1
Tanja Wrodnigg
Tuesday, 14:15 to 14:45
Mannose
KL5.2
Huilin Li
Tuesday, 14:15 to 14:45
Galactose
KL5.3
Xin-Shan Ye
Tuesday, 14:15 to 14:45
Fucose
KL5.4
Nicole Koropatkin
Tuesday, 14:45 to 15:00
Glucose
OL5.1.1
Bruno Linclau
Tuesday, 15:00 to 15:15
Glucose
OL5.1.2
Sebastian Strobl
Tuesday, 15:00 to 15:15
Mannose
OL5.2.2
Daniel Werz
Tuesday, 15:00 to 15:15
Galactose
OL5.3.2
Liming Wang
Tuesday, 15:00 to 15:15
Fucose
OL5.4.2
Henrik Stalbrand
Tuesday, 15:15 to 15:20
Fucose
FL5.4.1
Tim Leenders
Tuesday, 15:25 to 15:30
Mannose
FL5.2.3
Neil Ravenscroft
Tuesday, 15:30 to 15:35
Mannose
FL5.2.4
Mizuho Tanaka
Tuesday, 15:30 to 15:35
Galactose
FL5.3.4
László Juhász
Tuesday, 15:35 to 15:40
Glucose
FL5.1.5
Arnaud Tatibouet
Tuesday, 15:40 to 15:45
Glucose
FL5.1.6
Geronimo Heilmann
Tuesday, 15:40 to 15:45
Mannose
FL5.2.6
Kinga Kuczynska
Tuesday, 15:40 to 15:45
Fucose
FL5.4.6
Kazi Zubaida Gulshan Ara
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P216
Elena Stepanova
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P56
Francesca Esposito
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P120
Kinga Kuczynska
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P124
Barbara La Ferla
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P156
Dirk Michalik
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P28
Pierre Buisson
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P220
Mizuho Tanaka
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P158
Sarah Michel
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P190
Neil Ravenscroft
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P30
Mirela Castejón Vilatersana
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P222
Arnaud Tatibouet
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P32
Matteo Cattin
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P224
Alexandra Tsouka
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P96
Michaela Hovorková
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P194
Ariadna Rodriguez Vargas
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P66
Axel Furevi
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P132
Tim Leenders
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P164
Kánya Nándor
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P36
Jack Cheeseman
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P228
Mariette Tóth
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P166
Sebastian Neidig
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P198
Priyanka Sahariah
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P102
László Juhász
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P168
Alba Nin-Hill
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P200
Elena Sánchez-Fernández
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P40
Bjørn Christensen
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P104
László Juhász
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P170
Eva Nordberg Karlsson
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P42
Joan Coines
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P74
Peter Greimel
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P106
Hubert Kalaus
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P140
Roberta Marchetti
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P12
France-Isabelle Auzanneau
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P44
Lucimara Mach Côrtes Cordeiro
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P108
Jindrich Karban
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P174
Martin Pedersen
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P144
Daniel Marquez-Martin
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P80
Tadashi Hanaya
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P112
Raja Muhammad Naseer Khan
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P146
Mónica Martínez-Orts
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P20
Joël Bloch
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P212
Amalie Solberg
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P84
Geronimo Heilmann
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P182
Imlirenla Pongener
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P86
Johann Hendrickx
Tuesday, 15:45 to 17:15
Foyer
P118
Aleksandra Kozlowski
Tuesday, 17:30 to 17:45
Fucose
OL6.4.2
Immacolata Speciale
Tuesday, 17:45 to 18:00
Glucose
OL6.1.3
Josef Voglmeir
Tuesday, 17:45 to 18:00
Mannose
OL6.2.3
Christoph Rademacher
Tuesday, 17:45 to 18:00
Galactose
OL6.3.3
Cheng-Chung Wang
Tuesday, 18:00 to 18:15
Glucose
OL6.1.4
Gaël Vos
Tuesday, 18:00 to 18:15
Mannose
OL6.2.4
Niels-Christian Reichardt
Tuesday, 18:00 to 18:15
Galactose
OL6.3.4
Hidde Elferink
Wednesday, 09:00 to 09:50
Glucose
PL7
David Crich
Wednesday, 09:50 to 10:40
Glucose
PL8
Gideon Davies
Wednesday, 11:15 to 11:45
Galactose
KL7.3
Adiaan Minnaard
Wednesday, 11:15 to 11:45
Fucose
KL7.4
Jennifer Kohler
Wednesday, 11:45 to 12:00
Glucose
OL7.1.1
Justyna Jaszczyk
Wednesday, 11:45 to 12:00
Galactose
OL7.3.1
Samir Messaoudi
Wednesday, 11:45 to 12:00
Fucose
OL7.4.1
Xianke Meng
Wednesday, 12:00 to 12:15
Mannose
OL7.2.2
Markus Blaukopf
Wednesday, 12:00 to 12:15
Galactose
OL7.3.2
Christian Stanetty
Wednesday, 12:15 to 12:30
Mannose
OL7.2.3
Flaviana Di Lorenzo
Wednesday, 12:15 to 12:30
Galactose
OL7.3.3
Thomas Lecourt
Wednesday, 12:30 to 12:45
Galactose
OL7.3.4
Conor Joseph Crawford
Wednesday, 12:30 to 12:45
Fucose
OL7.4.4
Christian Büll
Thursday, 09:00 to 09:50
Glucose
PL9
Steve Withers
Thursday, 09:50 to 10:40
Glucose
PL10
Antonio Molinaro
Thursday, 11:15 to 11:45
Fucose
KL8.4
David Bonnaffé
Thursday, 11:15 to 11:45
Mannose
KL8.2
Alexander Titz
Thursday, 11:45 to 12:00
Mannose
OL8.2.1
Anne Imberty
Thursday, 12:00 to 12:15
Mannose
OL8.2.2
Luca Unione
Thursday, 12:00 to 12:15
Galactose
OL8.3.2
Karin van Schie
Thursday, 12:00 to 12:15
Fucose
OL8.4.2
Angela Penk
Thursday, 12:15 to 12:30
Fucose
OL8.4.3
Ulf Ellervik
Thursday, 12:15 to 12:30
Galactose
OL8.3.3
David Falck
Thursday, 12:30 to 12:45
Galactose
OL8.3.4
Anthony Fairbanks
Thursday, 14:10 to 15:00
Glucose
PL11
Sabine Flitsch
Thursday, 15:00 to 15:30
Glucose
KL9.1
Gerlind Sulzenbacher
Thursday, 15:00 to 15:30
Galactose
KL9.3
Carmen Galan
Thursday, 15:00 to 15:30
Fucose
KL9.4
John Gardiner
Thursday, 15:30 to 15:45
Glucose
OL9.1.1
Régis Fauré
Thursday, 15:30 to 15:45
Galactose
OL9.3.1
Kesatebrhan Haile Asressu
Thursday, 15:30 to 15:45
Fucose
OL9.4.1
Daniel Sheppard
Thursday, 15:45 to 16:00
Glucose
OL9.1.2
Andrés González Santana
Thursday, 15:45 to 16:00
Mannose
OL9.2.2
Antoine Rousseau
Thursday, 15:45 to 16:00
Fucose
OL9.4.2
Chih-Wei Chang
Thursday, 17:30 to 17:45
Glucose
OL10.1.2
Alla Zamyatina
Thursday, 17:30 to 17:45
Mannose
OL10.2.2
Mark Reihill
Thursday, 17:30 to 17:45
Galactose
OL10.3.2
Cecilia D'Angelo
Thursday, 17:30 to 17:45
Fucose
OL10.4.2
Martina Delbianco
Thursday, 17:45 to 18:00
Mannose
OL10.2.3
Pablo Valverde
Thursday, 17:45 to 18:00
Fucose
OL10.4.3
Vincent Ferrieres
Thursday, 18:00 to 18:15
Fucose
OL10.4.4
Priyanka Saharia
Thursday, 18:00 to 18:15
Glucose
OL10.1.4
Stéphane Vincent
Thursday, 18:00 to 18:15
Mannose
OL10.2.4
Ulrika Westerlind

Sponsors

Sponsors